• Vinkit 22.07.2015

  Suomen koulutuksen ensimmäiset vaiheet sijoittuvat 1200-luvulle, kun maan ensimmäinen koulu perustettiin. Turun katedraalikoulua ylläpiti kirkko, joka järjesti koulutusta pappien kasvatusta varten. Koulun tunnetuin opettaja oli suomen kielen isänäkin pidetty Mikael Agricola, joka toimi aikanaan myös uskopuhdistajana. Agricolan on kerrottu myös luoneen ensimmäisen aapisen suomenkielellä.

  Koulutuksen kehitys jatkui yliopiston perustamisella Turkuun vuonna 1640. Saman vuosisadan alussa säädettiin myös koululaki, jonka tavoitteena oli kasvattaa virkamiehiä maan palvelukseen. 1600-luvun loppuvaiheilla kirkollisten koulujen lisäksi alettiin perustaa myös muita kouluja, kuten esimerkiksi tehtaankouluja.

  Suomen siirryttyäVenäjän vallan alle vuonna 1809 maahan luotiin oma autonominen hallinto. Tämä seikka johti myös kansanopetuksen siirtymiseen uuteen vaiheeseen ja Suomeen alettiin perustaa yhä enemmän kouluja. Samalla suomen kielen asema koulutuksessa parani. Suomen kielen asemaa tuki myös yhä enenevissä määrin ilmestyvä suomenkielinen kirjallisuus. Yksi tärkeimmistä kansallisista vaikuttajista oli kirjailija Zacharias Topelius.

  Suomi julistettiin itsenäiseksi vuonna 1917. Vuonna 1921 Suomen eduskunta sääti oppivelvollisuuslain, joka koski 7-13-vuotiaita lapsia. Myöhemmin 1930-luvulla melkein jokaisen kylän läheisyydessä oli kansakoulu. Suomen historia onkin muovannut myös koulutuksen historiaa maassamme.

  Vuosina 1972-1978 toteutettu peruskoulu-uudistus antoi kaikille taustastaan riippumatta tasapuolisen mahdollisuuden osallistua koulutukseen. Peruskoulua kuitenkin vastustettiin aina 1980-luvulle asti, vaikka se nykyään onkin erottamaton osa suomalaista yhteiskuntaa. Nykypäivänä suomalainen koulutusjärjestelmä pärjää hienosti maailmanlaajuisessa vertailussa ja sitä pidetäänkin yhtenä maailman parhaista. Suomen koulutuksen historia jatkaa kehitystään nopeasti muuttuvan maailman muovaamana.

  Posted by admin @

Kalusto